Zemini döşemeye başlamadan önce lütfen döşeme talimatını
dikkatlice okuyunuz ve döşeme işlemi sırasında bu kurallara uyunuz.

Bu döşeme tavsiyelerine uyulmamasından dolayı oluşan hasarlar garanti kapsamı dışında kalır.
Döşeme zeminini incelerken aşağıdaki konulara dikkat edilmeli ve alt zemin bu maddelere uygun şekilde hazırlanmalıdır.

1- Zeminin yüzeyi düz, kuru, temiz, çatlaksız ve gözeneksiz olmalıdır.

2- Döşeme zemininde boya, wax, cila, yağ, solvent, vernik, macun, yapıştırıcı, ağır yabancı madde veya kalıntıları olmaması gereklidir.

3- Döşeme yapılacak olan zemin ile diğer zeminler arasındaki geçiş noktalarında istenmeyen yükseklik farkları olmamalıdır. Zeminler arası olası kot farklılıkları mihengir yardımı ile ölçülebilir.

4- Çalışma yapılacak olan mekânın sıcaklığı ve nemi değişken mi yoksa standartlar içinde mi kontrol edilmelidir.

5- Döşenecek olan zeminde yerden ısıtma sistemi var ise ısıtıcının sıcaklığı kontrol edilmeli, zemindeki sıcaklığın LVT’nin uygulama sıcaklığına uygun ve zeminin üzerine döşeme yapılmasının uygun olduğunu gösteren bir ısıtma sistemi tutanağının mevcut olması gereklidir.

6- Döşeme yapılacak zemin; yükseltilmiş veya çelik konstrüksiyon katlarda ise alt yüzeyin hava dolaşımına maruz kalıp kalmadığı kontrol edilmedir.

7- Zemindeki olası eğriliklerin 2 mm’den (bir çelik cetvelle ölçülmek suretiyle) fazla olmadığından emin olunmalıdır.

8- LVT’nin kusursuz biçimde döşenmesi için en az 18°C’lik bir ortam sıcaklığı ve en az 15°C’lik bir taban sıcaklığı ile %70’in altında bir bağıl nem gereklidir. Her durumda, devam etmeden önce zeminin nem oranını ölçünüz. Emin değilseniz mutlaka bir uzmana danışınız.

9- Sadece ortam sıcaklığı değil, zemin kaplaması ile astar ve yapıştırıcının sıcaklıkları da en az 18°C olmalıdır.

10- Dökme asfalt hariç tüm zeminler, belirli bir maksimum kabul edilebilir nem oranına sahiptir, (yapısal nem oranı olarak da bilinir.) Nem oranını belirlemek için güvenilir araçlardan biri olan CM ünitesi kullanılabilir. Ölçülen değerler yazılı olarak müşteriye bildirilmelidir.

11- Yerden ısıtmalı zeminlerde, nem oranını ölçmek için zeminde delik açılmasını gerektiren yöntemler kullanılmamalıdır. (Örn. CM ünitesi). Delikler ısıtma sistemine zarar verebilir. Yerden ısıtma tesisatı bulunan yerlerde genellikle çalıştırma talimatı veya bir ısıtma protokolü bulunur. Bunlara uyularak nem oranının ölçümü kolaylıkla yapılabilir.

12- Yüzey kalitesinin kontrol edilmesi montaj yapan kişinin sorumluluğundadır. Yüzey kalitesi döşemeye uygun değil ise uygun hale getirilmeden montaj yapılmamalıdır.

13- Dry – Back ürünlerde döşeme zemini basınca ve gerilime dayanıklı olmalıdır. Dry-Back uygulama için yüzeyin sertliğini kontrol ediniz. Yaklaşık 100 cm²’lik bir alan boyunca, 1 cm mesafelerle yatay ve dikey çizgiler kazıyın. Çizilen yaklaşık 100 cm²’lik alan içindeki yüzey katmanında kırılma olmuyorsa sertliğin yeterli olduğunu varsayılabilir.
1- Yerden ısıtmalı zemine döşeme yapılması halinde; zeminin üzerine döşeme yapılmasının uygun olduğunu gösteren bir ısıtma tutanağının mevcut olması gerekir. Burada EN 1264-2’de (Yer Kaloriferi Sistemleri ve Bileşenleri) belirtilen esaslara uyulmalıdır.

2- Yerden ısıtmalı zemine döşeme yapılır iken, yerden ısıtma sisteminin sıcaklığı 18°C ile 22°C arasında olmalıdır. Isıtma yapılan aylarda yer kaloriferi döşeme işlemi yapılmadan en az 72 saat önce, döşeme işleminin yapıldığı sırada ve döşeme yapıldıktan sonra da en az 72 saat boyunca 18°C ile 22°C arasında çalıştırılmalıdır. Hızlı ya da belirgin sıcaklık değişiklikleri birleşme yerlerinde açılmalara ve kalkmalara yol açabilir.

3- Döşeme ve bekleme sürelerinin tamamlanmasının ardından normal kullanım sırasında azami sıcaklık 27°C’yi geçmemelidir.
Döşeme zemini düzgün değil ise astarlanmalı ve düzeltilmelidir. Zemin düzleştirilmezse, alt zemindeki en küçük bir eğrilik bile göze çarpar. Dilerseniz konuyla ilgili olarak yapıştırıcı veya astar tedarikçinize başvurabilirsiniz. Astarlar ve düzleme bileşikleri, imalatçının verdiği talimatlar doğrultusunda uygulanır. Bu, döşemenin alt zemine kalıcı olarak tutunmasını sağlar, çatlamaları önler ve yeterli düzeyde basınç dayanımı temin eder. Yuvarlanan yükler için düzleme bileşiğinin minimum kalınlığı 1,5 ile 2 mm’dir. Dispersiyon yapıştırıcılar kullanıldığında emici olmayan yoğun alt zeminler yeterli kalınlıkta (en az 2 mm) düzleme bileşeni ile düzleştirilmelidir.
1- LVT, Click ürün ise döşeme yapılmadan döşenecekleri odada en az 24 saat boyunca, küçük istifler halinde bekletilmelidir. Dry-Back ise kullanılacak olan tutkal malzemesi ve döşeme malzemesi ile aynı zamanda ortama konularak 48 saat bekletilmelidir.

2- İdeal oda sıcaklığı yaklaşık 18°C olup, havadaki nem oranı %70’i aşmamalıdır. Böylece LVT’ler oda sıcaklığına ve ortam koşullarına uyum sağlayacaktır. Bu koşullar mevcut değilse montaj sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Sıcaklık çok düşük ve/veya nem oranı yüksekse zemin kaplamasının montajı zorlaşır ve yapıştırıcının tutma gücü zayıflar.

3- Ortam iklimine alıştırma sırasında LVT’lerin yatay ve düz bir zemin üzerinde olmalarına özen gösterilmelidir, böylece deformasyonların oluşması önlenir.

4- LVT’lerin ortam iklimine yeterli süre alıştırılmaması ya da yanlış yapıştırıcılar kullanılması halinde ürünler arasında aralıklar oluşabilir.
LVT’ler fabrika çıkışı öncesinde özenle kontrol edilir. Yine de montaj işlemine başlamadan önce ürünün görsel incelemesini yapınız. Olası her türlü eksiklik ancak montajdan önce düzeltilebilir. Montajdan sonra ise ancak ilk başta görülmeyen sorunlara çözüm getirilebilir. Aynı oda içinde kullanılacak tüm LVT parçalarının siparişte, teslimatta ve döşeme sırasında aynı partiden olmasına dikkat edilmelidir. Lütfen ambalaj etiketindeki bilgileri okuyunuz. Üretimden kaynaklanan renk farklılıkları kontrol edilmelidir. Kabul edilemez derecedeki farklılıkların söz konusu olması halinde teslim edilmiş olan bu ürün tedarikçiye iade edilmelidir. Döşeme işlemi yapıldıktan sonra renk farklılığına, yüzey yapısına ve desene ilişkin kusurlardan dolayı iade işlemi yapılamaz. Şikâyetlerin gerektiği şekilde işleme alınabilmesi için, fatura numaranız ve sipariş numaranız gibi özel bilgiler gereklidir.
LVT zemin kaplamaları paralel, dikey ya da eğri biçimde döşenebilir. LVT zemin kaplamalarının montajı sırasında fire ve parça kesme mecburiyetini en aza indirmek için zemin kaplamasını oluşturan döşeme parçalarını, dokuları eşleyecek şekilde yerleştiriniz. Montaja başlamadan önce; yer döşemelerini döşenecek alan içerisinde nasıl yerleştireceğinize dair bir yerleşim planı çizmeniz önerilir.
LVT zemin kaplamaları serilerine bağlı olarak, döşeme parçalarının bir kısmı veya çoğu üzerinde döşeme yönünü gösteren işaretlerle gelir. Zemin kaplamasının arkasındaki bir ok işareti, kaplamanın hangi yönde döşeneceğini gösterir. Mekân büyüklüğüne ve geometrisine bağlı olarak zemin kaplama elemanlarının yönünün belirlenmesi, yani döşenmesi gerekir. Burada tüm kaplama elemanlarının aynı yöne bakmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Eğer oluşturmak istediğiniz şekil veya desenler bu yön işaretine uymamanızı gerektiriyorsa parçayı bu işaretlerde gösterilenden farklı yönlerde de döşeyebilirsiniz. Döşemelerin kullanılacak alanının giriş ve ışık yönüne doğru döşenmesi tavsiye edilir.
Döşeme işlemlerini duvarları referans alarak yapmayınız. Duvarlar her zaman düz olmayabilir. Montajın ip ile düzlem alınarak yapılmaya başlanması tavsiye edilir. LVT Click zemin kaplamalarında döşeme işlemi duvar diplerinden 10 mm. çalışma boşluğu bırakılarak döşemeye başlanır. Döşenecek zemin uzun bir alan ise 15 m’de bir dilatasyon profili konulmalıdır. Dilatasyon profili konulan malzemeler arası boşluk en az 7 mm. olmadır. Montajdan önce tüm Click ürünlerinin birleşim detayları gönye ve cetvel yardımı ile kontrol edilmelidir, herhangi bir gönye problemi ya da montaj sorunu yaratacak ürünün montajı yapılmamalıdır. Click zemin malzemeleri döşeme işlemi bittikten sonra en az 24 saat bekledikten sonra kullanılmaya başlanmalıdır. LVT Dry-Back yapıştırma zemin kaplamalarında döşemeye duvar diplerinden 5 mm. çalışma boşluğu bırakılarak başlanır. Kullanılacak olan tutkal malzemesinin; firma tarafından belirtilen tutkal markası olması tavsiye edilir. (Tutkallar: UZIN DENLAKS: PU99, KE-2000S, KE-418; HENKEL: Thomsit K188, Thomsit K188E, Thomsit R710. Tutkalların teknik dokümanlarına; ürünlerin üzerindeki etiketlerden ve üreticilerin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.) Yapıştırıcılar yalnızca endüstriyel zeminlere ve özel ön işlemlerin ardından uygulanabilir (Örnek: astarlama ve düzleme). Bu işlemlerden önce lütfen yapıştırıcıyı tavsiye edilen yapıştırıcı firmasının talimatları doğrultusunda uygulayın. Sadece PVC zemin kaplamalarına özel solventsiz, dispersiyon yapıştırıcılar kullanılabilir. Dry-Back ürünlerin yapıştırıcılar vasıtası ile döşeme işlemi bittikten sonra en az 48 saat boyunca üzerine basılmamalı ve kullanılmamalıdır. Kaplamaların bir birine tam 90° açıyla ilerlemesi gerekir. Olası düzensizlikler, kaçınılmaz olarak derz oluşumuna döşeme sırasında sıkışmalardan kaynaklı şişmelere yol açar. Aynı şekilde mekan iklimi, sıcaklık etkileri ve değişimleri (örneğin yer kaloriferinden, aşırı güneş ışığından kaynaklanan), zeminler, zeminlere uygulanan ön işlemler, yapıştırıcılar ve bunların işlenme biçimi; birleşme yerlerinde aralıkların oluşmasına önemli etkide bulunur.
LVT yer-kaplamaları birbirine tam uyacak biçimde kesilmelidir. Kesim işlemi için trapez biçimli döşeme bıçağının, kollu kesme tezgâhının, alt kenar kesme ve kopartma araçlarının, çelik cetvelin hazır bulundurulmasını öneririz.
LVT Dry-Back ürünlerin kesinlikle ahşap zemin kaplamaları (laminant parke, masif parke, lamine parke vb.) ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez.
LVT ürünlerin üst yüzeyi dayanıklı bir poliüretan üst kaplama ile donatılmıştır. Bu koruyucu donanım; hem nakliye sırasında da koruyucu bir görev üstlenir hem de döşeme sırasında ve sonrasında hasarlara, kirlenmelere ya da leke oluşturabilecek maddelere karşı koruma sağlar. Döşeme işleminin ardından döşeme bitimi temizliğinin yapılması gerekir. Kullanım sırasında ise elektrikli süpürgeyle toz alımı yapıldıktan sonra, esnek zemin kaplamalarına uygun temizlik maddesi ile silerek temizlik yapılabilir.
1- Kapı girişlerinde lastikten üretilmemiş, dayanıklı paspaslar kullanmaya özen gösterin; böylece iç mekâna büyük miktarda kirin ulaşması önlenecektir.

2- Mobilyaların ve sandalye ayaklarının altına sivri kenarları bulunmayan uygun altlıklar koyun. Büro koltuklarının esnek zemin kaplamalarının üzerinde kullanılabilmesi için EN 12529 standardında öngörülen W tipi tekerleklere sahip olması gerekir. Bunlar açık renkli, belirtilen ebatlara sahip, yumuşak rulo tekerleklerdir.

3- Zemininizin güzel görünümünü sürekli koruyabilmesi için (haftada en az bir kez) nemli paspasla silinmesi gerekir. Temizlik aralıkları kullanım sıklığına ve mevcut kirlilik oluşumuna göre değişir.

4- Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Bunlar yer kaplamasına zarar verebilir. Yetkili satıcınız aracılığıyla talepte bulunmanız halinde, size temizlik malzemelerine ilişin bir tavsiye listesi gönderilebilir.

5- Sivri pençelere sahip ev hayvanları kaplama yüzeyinde çizilmelere yola açabilir.

6- Sivri ve / veya metal topuklu ayakkabılar zemin kaplamasına zarar verebilir, lütfen buna dikkat ediniz.

7- Yer kaplamasının uzun süreli ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını önleyiniz. Güneş ışıklarının güçlü olduğu saatlerde perde ya da güneşlik kullanarak güneş ışınlarının doğrudan yer kaplamasına vurmasını en aza indirin. Zemin kaplaması türlerinin çoğu doğrudan güneş ışınlarına maruz kaldığında renk değişimlerine eğilimlidir. Bunun dışında; yüksek sıcaklıklar LVT’lerin kalitesini olumsuz etkiler.
1- Gıda maddesi lekeleri mümkün olduğunca çabuk biçimde uygun bir temizlik malzemesiyle silinmek zorundadır (temizlik malzemesi tavsiyelerini dikkate alın!). Temizlik ve bakım için asla aşındırıcı maddeler kullanmayın (ovma tozu, arapsabunu, çamaşır suyu, aseton, alkol, porçöz, cila mumu vb. çözücü maddeler).

2- Sıvı izleri esnek zemin malzemelerine uygun bir temizlik malzemesiyle kolayca temizlenebilir.

3- Yapışmış kirler temizlenirken; esnek zemin malzemelerine uygun, tavsiye edilen, bir temizlik malzemesi ya da bakım malzemesi silme suyuna eklenmelidir. Temizleme sıklığı kirlenme derecesine göre ayarlanmalıdır.

4- LVT’nin döşenmesinin ardından, döşeme sırasında oluşan kirlenmenin temizlenmesi gereklidir. Zemin kaplamasında derin çiziklerin oluşması halinde söz konusu parçaların değiştirilmesi gerekebilir.

Uygulama ve Bakım Talimatı dosyasını indirmek için tıklayınız. (PDF 265kb)

GRIT Click Sistem Temizleme ve Bakım Talimatları dosyasını indirmek için tıklayınız. (PDF 212kb)

GRIT Dry Back Sistem Temizleme ve Bakım Talimatları dosyasını indirmek için tıklayınız. (PDF 210kb)

GRIT Temizleme ve Bakım Talimatları dosyasını indirmek için tıklayınız. (PDF 209kb)

LAAG Click Sistem Temizleme ve Bakım Talimatları dosyasını indirmek için tıklayınız. (PDF 212kb)

LAAG Dry Back Sistem Temizleme ve Bakım Talimatları dosyasını indirmek için tıklayınız. (PDF 212kb)

LAAG Temizleme ve Bakım Talimatları dosyasını indirmek için tıklayınız tıklayınız. (PDF 208kb)

Slide Background
Montaj Yöntemleri
CLICK MONTAJ

Click; kolay monte- demonte edilebilir, kurulum süreci temiz, sessiz ve kısa sürelidir. Yaşarken ve uygularken benzersiz bir sessizlik sunar.

DRY BACK MONTAJ

Dry back; uygulanırken tozsuz ve temiz bir kurulum sunar. Farklı modeller bir arada kullanılarak dekoratif desenler ve sıcak zemin kombinleri yaratabilirsiniz.